ବିଶ୍ବ ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ | विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस

अन्नपूर्णा महालिंग:  ବିଗତ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଉନ୍ନତ ଶୌଲିର ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆସିଛି ତାହା ଗତ ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷରେ ଘଟିନଥିଲା। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ

Continue reading