ନୁଆଖାଇ ପର୍ବ | नुआखाई पर्व

डोलामणी: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁର୍ଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୁଆଖାଇ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ପଂଚମୀ ତିଥି ଦିନ ପାଲନ କରାଯାଏ। ଏହା ଶରତ ଋତୁ ଆଗମନର କାଲ। କ୍ରୁଷକ ଦ୍ବାରା ଅମଳ

Continue reading